Sede electrónica Concello de Tordoia

14:48:34 Domingo 17 de outubro 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Alcaldía

08/09/2021

Delegación matrimonio civil expediente gubernativo 4/2021


Secretaría

21/05/2021

Bases Reguladoras para a selección e contratación laboral temporal dun posto de: Axente de Igualdade


Alcaldía

06/05/2021

Bases específicas para a contratación laboral temporal de dez peóns forestais dentro do Programa PEL conccellos Reactiva da Deputación da Coruña


Alcaldía

06/05/2021

Bolsa de emprego no Concello de Tordoia para realizar contratacións laborais temporais como auxiliares de axuda no fogar


Secretaría

05/05/2021

Anuncio da área de Industria e Enerxía da Delegación do Goberno en Galicia polo que se somete a información pública o Estudo de Impacto Ambiental e a solicitude de Autorización Administrativa Previa do Parque Eólico Pedrabante de 90 MW e a súa infraestrutura de evacuación na provincia da Coruña


Secretaría

30/04/2021

Labores de xestión de biomasa nas liñas de UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD S.A.


Secretaría

29/04/2021

Anuncio da área de Industria e Enerxía da Delegación do Goberno en Galicia polo que se somete a información pública o Estudo de Impacto Ambiental e a solicitude de Autorización Administrativa Previa do Parque Eólico Berdoias de 76,5 MW e a súa infraestrutura de evacuación na provincia da Coruña.


Secretaría

28/04/2021

Acordo de aprobación definitiva da modificación das ordenanzas reguladoras dos impostos sobre bens inmobles(IBI), instalacións, construcións e obras (ICIO) e actividades económicas (IAE)


Secretaría

22/04/2021

Anuncio de exposición do padrón provisional da recollida do lixo 2021


Secretaría

21/04/2021

Aprobación do padrón fiscal das taxas polo servizo de abastecemento de auga, saneamento e canon de auga do primeiro trimestre de 2021