Sede electrónica Concello de Tordoia

06:36:25 Xoves 18 de xullo 2024
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

SECRETARIA

12/07/2024

ANUNCIO COBRANZA IAE 2024


SECRETARIA

04/07/2024

ANUNCIO PUBLICACION BOP DA APROBACION INICIAL DA ORDENANZA DE EMERXENCIA SOCIAL


SECRETARIA

03/07/2024

PROXECTO DA INSTALACION ELECTRICA REGULAMENTACION LAMT MEI823 EMBALSE 23 ENTRE APOIOS AAD2MMCS//104


SECRETARIA

18/06/2024

EXPOSICIÓN AO PUBLICO NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS EL EDICTO PARA A DECLARACION DE HERDEIROS ABINTESTATO


SECRETARIA

08/03/2024

LABORES DE XESTION DE BIOMASA ANO 2024.-


SECRETARIA

19/12/2023

PUBLICACION DEF.MOD. DA ORD. FISCAL Nº 3, REG.DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS.-


SECRETARIA

15/12/2023

APROBACION ORD. FIS. Nº 30, REGLAMENTARIA DA CREACION DUN FOGAR RESIDENCIAL NO CONCELLO DE TORDOIA.-


SECRETARIA

14/12/2023

APROB. DEF. DA MOD. ORDEN. FISCAL Nº 10, REG. DA TAXA SUBM. DE AUGA POTABLE E SERV. COMPL. ARTIGO 7º


SECRETARIA

14/12/2022

MODIFICACION DA ORDENANZA FISCAL Nº 10 REGULADORA DA TAXA POLO SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE E SERVIZO


SECRETARIA

02/11/2022

ANUNCIO APROBACION DEF. DA MOD. ORDENANZA REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA