Sede electrónica Concello de Tordoia

19:35:41 Sábado 10 de xuño 2023
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

SECRETARIA

01/06/2023

REMISION ANUNCIO EXPOSICION PUBLICA MATRICULA IAE 2023


SECRETARIA

23/05/2023

PUBLICACION DA INFORMACION PUBLICA. REGULAMENTO LAMT MEI-823 EMBALSE 23 ENTRE OS APOIOS AA-D2MMCS//1


SECRETARIA

22/05/2023

OUTORGAMENTO DAS AUTORIZACIONS ADMINISTRATIVAS PREVIA E DE CONSTRUCION: SOLICITUDE DE CONFORMIDADE E


SECRETARIA

14/12/2022

MODIFICACION DA ORDENANZA FISCAL Nº 10 REGULADORA DA TAXA POLO SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE E SERVIZO


SECRETARIA

02/11/2022

ANUNCIO APROBACION DEF. DA MOD. ORDENANZA REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA


SECRETARIA

05/05/2022

SELO ELECTRONICO


Alcaldía

23/02/2022

Proxecto de estatutos da Xunta de Compensación do Sector S-04 (ARS-04)


Alcaldía

23/02/2022

Publicación aprobación inicial Estatutos e Bases Xunta de Compensación S04-ARS-04


Alcaldía

17/02/2022

ACTUACION E ESTATUTOS XUNTA DE COMPENSACION S-04 (ARS-04) PARA A SÚA APROBACION DEFINITIVA


Alcaldía

30/11/2021

Edicto Acta de Notoriedade para a declaración de herdeiros de abintestato de Evangelina Cruz Ríos