Sede electrónica Ayuntamiento de Tordoia

12:37:27 Lunes 4 de marzo 2024
Estás en:

Información

Tablón de anuncios

SECRETARIA

19/02/2024

FACTURACION CORRESPONDENTE AO 4º TRIMESTRE 2023 DO SERVIZO DE AUGA E REDE DE SUMIDOIRO


SECRETARIA

19/12/2023

PUBLICACION DEF.MOD. DA ORD. FISCAL Nº 3, REG.DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS.-


SECRETARIA

15/12/2023

APROBACION ORD. FIS. Nº 30, REGLAMENTARIA DA CREACION DUN FOGAR RESIDENCIAL NO CONCELLO DE TORDOIA.-


SECRETARIA

14/12/2023

APROB. DEF. DA MOD. ORDEN. FISCAL Nº 10, REG. DA TAXA SUBM. DE AUGA POTABLE E SERV. COMPL. ARTIGO 7º


SECRETARIA

14/12/2022

MODIFICACION DA ORDENANZA FISCAL Nº 10 REGULADORA DA TAXA POLO SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE E SERVIZOS COMPLEMENTARIOS.-


SECRETARIA

02/11/2022

ANUNCIO APROBACION DEF. DA MOD. ORDENANZA REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA


SECRETARIA

05/05/2022

SELO ELECTRONICO


Alcaldía

23/02/2022

Proyecto de Estatutos de la Junta de Compensación del Sector S-04 (ARS-04)


Alcaldía

23/02/2022

Publicación aprobación inicial Estatutos y Bases Junta de Compensación S04-ARS-04


Alcaldía

17/02/2022

ACTUACION Y ESTATUTOS JUNTA DE COMPENSACION S-04 (ARS-04) PARA SU APROBACION DEFINITIVA