Sede electrónica Concello de Tordoia

11:56:09 Domingo 16 de xuño 2024
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

SECRETARIA

21/05/2024

INFORMACION A OUTRAS AAPP. PARQUE EOLICO TORNADO PEol-336


SECRETARIA

21/05/2024

CONSULTA AS AAPP AFECTADAS E AS PERSOAS INTERESADAS. PEol-336 TORNADO


SECRETARIA

16/05/2024

ANUNCIO BOP DE APROB. INICIAL DA MOD. ORDENANZA MUNICIPAL Nº 2, REG. DO IMPOSTO SOBRE VEHICULOS


SECRETARIA

27/03/2024

COMUNICACIÓN DE PROCEDEMENTO EXPROPIATORIO PARCELA REFERENCIA CATASTRAL: 15085A502011670000EB DENOMI


SECRETARIA

08/03/2024

LABORES DE XESTION DE BIOMASA ANO 2024.-


SECRETARIA

19/12/2023

PUBLICACION DEF.MOD. DA ORD. FISCAL Nº 3, REG.DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS.-


SECRETARIA

15/12/2023

APROBACION ORD. FIS. Nº 30, REGLAMENTARIA DA CREACION DUN FOGAR RESIDENCIAL NO CONCELLO DE TORDOIA.-


SECRETARIA

14/12/2023

APROB. DEF. DA MOD. ORDEN. FISCAL Nº 10, REG. DA TAXA SUBM. DE AUGA POTABLE E SERV. COMPL. ARTIGO 7º


SECRETARIA

14/12/2022

MODIFICACION DA ORDENANZA FISCAL Nº 10 REGULADORA DA TAXA POLO SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE E SERVIZO


SECRETARIA

02/11/2022

ANUNCIO APROBACION DEF. DA MOD. ORDENANZA REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA