Sede electrónica Concello de Tordoia

08:56:05 Xoves 7 de decembro 2023
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Alcaldía

04/11/2020

Suspensión das actividades deportivas e culturais como medida de prevención ante a propagación da COVID-19.


Secretaría

16/10/2020

Aprobación da conta xeral 2019


Secretaría

16/10/2020

Anuncio de aprobación inicial de Suplemento de crédito SC01/2020


Secretaría

05/10/2020

Publicación Decreto de nomeamento de representantes da Corporación nos órganos colexiados e delegacións


Secretaría

05/10/2020

Publicación do Decreto de nomeamento de tenentes de alcalde.


Secretaría

05/10/2020

Publicación do Decreto de nomeamento de membros de Xunta de Goberno Local.


Secretaría

08/09/2020

Información relativa aos padróns fiscais do IAE e do IBI, exercicio 2020


Secretaría

27/08/2020

Consultas na evaluación de impacto ambiental do proxecto “Parque eólico Orzar e parque eólico Tornado e as súas infraestructuras de evacuación. TTMM Carballo, Val do Dubra, Tordoia y Trazo (A Coruña)”.


Secretaría

27/08/2020

Denominación do proxecto: L.A.T. 220 kV CAMPELO-MESON. Remisión da documentación do proxecto referenciado para a súa exposición pública.


Secretaría

21/08/2020

Anuncio delegación da alcaldía na 1ª tenente de alcalde