Sede electrónica Concello de Tordoia

07:30:40 Xoves 18 de xullo 2024
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Secretaría

22/04/2021

Anuncio de exposición do padrón provisional da recollida do lixo 2021


Secretaría

21/04/2021

Aprobación do padrón fiscal das taxas polo servizo de abastecemento de auga, saneamento e canon de auga do primeiro trimestre de 2021


Secretaría

16/04/2021

Anuncio da área de Industria e Enerxía da Delegación do Goberno en Galicia polo que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental, a solicitude de autorización administrativa previa e a solicitude de recoñecemento, en concreto, de utilidade pública do “Parque Eólico Tornado de 67,2 MW e as súas infraestruturas de evacuación” e do “Parque Eólico Orzar de 56 MW e as súas infraestruturas de evacuación”, na provincia da Coruña.


Secretaría

15/04/2021

Información relativa ao Padrón fiscal do IVTM, exercicio 2021


Secretaría

29/03/2021

Anuncio de aprobación inicial do orzamento 2021


Alcaldía

04/03/2021

Concesión definitiva de axudas a autónomos e autónomas e microempresas de Tordoia PEL-Reactiva 2020


Secretaría

01/03/2021

Anuncio de información pública do Catálogo de estradas da Rede Autonómica de Estradas de Galicia.


Secretaría

08/02/2021

Modificación da Mesa de Contratación Permanente do Concello de Tordoia


Secretaría

04/02/2021

Anuncio de aprobación inicial da modificación da ordenanza reguladora do imposto de construcións, instalacións e obras (ICIO)


Secretaría

04/02/2021

Anuncio de aprobación inicial da modificación da ordenanza reguladora do imposto sobre bens inmobles (IBI)